MS GS 2019 – 2021

 

 

 

2020 Dr. Aakriti Yadav
Dr. Ajay K.C.
Dr. Ankush Kansal
Dr. Badal Karki
Dr. Chandra Prakash Roushan
Dr. Diwan Shrestha
Dr. Janardan P. Joshi
Dr. Naveen C. Bhatta
Dr. Shankar Adhikari
Dr. Shankar R. Lamichhane
Dr. Susan Pradhan
Dr. Supriya Kumari*