MS GS 2015 – 2017

 

 20160409_103117SECOND ROW

2016 Dr. AshikPokharel
Dr. Ashok Kharel
Dr. Prem Raj Sigdel
Dr. Sapana Bhandari
Dr. SumanKhanal
Dr. SumanPhuyal
Dr. Vijay Kumar