MS GS 2014 – 2016

 

MS General Surgery 19th Batch

20150625_095037(Left to Right) Dr. Sajal Nath Uprety, Dr. Sagar Koirala, Dr. Rajani Ranjan, Dr. Apar Lamichhane, Dr. Pawan Dhital, Dr. Rabindra K.C., Dr. Baikuntha Adhikari

2015 Dr. Apar Lamichhane
Dr. Baikuntha Adhikari
Dr. Pawan Dhital
Dr. Rabindra K.C.
Dr. Rajani Ranjan
Dr. Sagar Koirala
Dr. Sajal Nath Uprety
Dr. Vishal Abhijit